Spre Axa prioritară 2 ⇒

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic, respectiv

-crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente

-achiziționarea de servicii tehnologice specifice

Aceste entităţi de inovare şi transfer tehnologic vor putea fi create, modernizate şi/sau extinse în vederea promovării unui mediu favorabil inovării şi absorbţiei noilor tehnologii în toate sectoarele economiei. Prin crearea unei infrastructuri viabile de inovare şi transfer tehnologic, se urmăreşte exploatarea rezultatelor cercetării și transformarea lor în produse, servicii și procese vandabile, generatoare de creștere economică. Astfel, capacitatea unei regiuni de a crea şi menţine un mediu care susţine introducerea elementelor de noutate în întreprinderile sale şi prin care se asigură mai multă prosperitate populaţiei va fi dezvoltată.
Pentru susţinerea activităţilor din aceste infrastructuri se va finanța şi dotarea entităților de transfer tehnologic prin achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotări independente în vederea creşterii capacităţii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice de calitate.
De asemenea, se pot realiza investiţii în activităţile specifice entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, în vederea realizării de servicii tehnologice specifice pentru firmele beneficiare de transfer tehnologic. Printre aceste activităţi pot fi enumerate: studii de investiţii tehnologice; asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii; evaluare tehnologică şi audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul; urmărirea dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc.
Entitățile sprijinite de inovare şi transfer tehnologic trebuie să ofere servicii suport pentru firmele deservite în vederea identificării de oportunităţi de afaceri bazate pe compatibilităţi tehnologice, cerințe comerciale sau cerințe de fabricație precum și a partenerilor de afaceri potriviți (agenți, distribuitori, furnizori). Aceste structuri pot oferi clienţilor servicii de consultanţă generală sau/şi consultanţă specializată pentru identificare de noi soluții de afaceri legate de activitățile de producție, distribuire, agenție, parteneriat, sub-contractare, transport şi logistică

Investițiile în acest domeniu se realizează pentru a contribui la stimularea creşterii competitivităţii firmelor. Aceste investiţii pot fi realizate atât în mediul urban cât şi rural de către entități juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de inovare şi transfer tehnologic.

                     Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 1

pibit soffice2consult