Spre Axa prioritară 12 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 10

regio4

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unui proiect major ce își propune să contribuie la creșterea economică rurală, să sprijine creșterea economico-socială, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii și să promoveze incluziunea printr-o lărgire a acoperirii înregistrărilor privind drepturile imobiliare din zonele rurale ale României.
Beneficiarii acestei axe sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

-consolidarea implementării sistemelor informatice în domeniul cadastrului, inclusiv a sistemelor hardware, software și a serviciilor informatice;

-înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică; (ii) conversia în format digital a cărților funciare existente și (iii) generarea planurilor cadastrale vectorizate;

-îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a proprietăților prin: (i) campanii de conștientizare publică referitoare la înregistrarea terenurilor;(ii) consolidarea capacităților ANCPI și OCPI.

-pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii) finalizarea studiilor;

-organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalități, OCPI.

Aceste acțiuni urmează a fi implementate în cadrul a trei componente:

1.Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României;

2.Imbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților;

3. Management, strategie și tactici

                            Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 11cadastrupibcformare