Spre Axa prioritară 6 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 4

regio4

Axa prioritară 5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural în vederea consolidării identității culturale și utilizării eficiente ale acestuia

În contextul în care obiectivele de patrimoniu cultural sunt într-un stadiu precar de conservare sau nu sunt introduse în circuitul turistico-economic, principalele acțiuni care vor fi finanțate trebuie să se concentreze asupra unor activități precum restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor de patrimoniu care să conducă spre salvarea acestora de la o dispariție iminentă și la reducerea nivelului de degradare.

-Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

-Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

-Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;

-Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

-Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

-Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, în cadrul proiectului.

Beneficiari pot fi autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

 

 

                   Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 5restaurareidee 3it s