Spre Axa prioritară 8 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 6

regio4

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a Turismului

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

-Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv Utilităţile din corpul drumului, în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;

-Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni balneare, climatice şi balneo-climatice.

-Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice;

-Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;

-Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

-Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;

-Construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere;

-Construirea /modernizarea refugiilor montane;

-Amenajarea posturilor Salvamont/ Salvamar, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont/ Salvamar;

-Marcarea traseelor montane

-Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte,

-Construirea de piste pentru cicloturism.

-Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Beneficiari pot fi autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneriate între acestea. Teritoriile vizate sunt localitățile din mediul urban și rural, inclusiv stațiunile turistice. Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice, precum și la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.

           Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 7turismit sidee 3restaurare