Sunt numeroase proiectele ce au prevăzute în buget achiziționarea de echipamente office iar un astfel de exemplu îl reprezintă Programul Operațional Regional prin Axa prioritară 1 Promovarea transferului tehnologic,  Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale sau Axa prioritară 12 Asistență tehnică