Dezvoltarea pe termen lung împreună cu atragerea de investiții în această regiune cresc considerabil posibilitatea de reușită a unui astfel de proiect. Zona Corabia Olt oferă numeroase posibilități unei astfel de inițiative iar proiectele locale de dezvoltare asigură cererea necesară dezvoltării pe termen lung. Forța de muncă calificată reprezintă un alt avantaj esențial în acest domeniu.

Aceasta idee de afacere poate fi sustinuta si cu ajutor fondurilor europene prin Masura 07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, din cadul PNDR 2014-2020 dar si prin Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlociiAxa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice, Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a Turismului, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020