A

Activele corporale  sunt mijloacele fixe sau terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora.

Activele necorporale în această categorie intră mărci, brevete, contracte, know-how, proiecte de cercetare – dezvoltare, software sau fond comercial

C

Clusterele – sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, aparţinând unui anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei.

I

Imobilizări necorporale – Prin IMOBILIZARI NECORPORALE intelegem active nemateriale, active necorporale, imobilizari intangibile, imobilizari imateriale, investitii nemateriale. Prin definitie, un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

P

Proiect pilon – Proiectul principal în jurul căruia gravitează alte proiecte mai mici, care sunt intr-o stransă relație atât între ele cât și cu proiectul principal

T

TEN-T – Reteaua trans-Europeana de transport