2015 este anul cu cei mai mulţi bani prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Până la sfârşitul acestei luni, Comisia Europeană va acorda primele măsuri de finanţare cu fonduri europene nerambursabile privind agricultura. Vor fi deschise cele pentru investiţii în ferme şi instalarea tinerilor fermieri.

203418maximPotrivit lui George Turtoi, secretarul de stat în Minis­terul Agriculturii, sfârşitul lunii februarie sau începutul lunii martie va aduce deschi­derea primelor sesiuni de primire de proiecte. “De la începutul anului, noi am tri­mis oficial scrisori la Co­misia Europeană prin care îi rugăm să grăbească evalua­rea programului şi să închi­dă comentariile pe mă­suri. Am avut o întâlnire finală în luna noiembrie din 2014, dar se pare că se tot re­deschid discuţii pe comen­tarii, de formă, nu de fond, care în­târzie procesul privind acor­dul pe măsuri. Acum am primit răspuns că până la sfârşitul lunii ianuarie o să ne trimită observaţiile finale şi un acord de principiu pentru trei măsuri, respectiv pentru investiţii în ferme, tineri fermieri şi sprijinul pe LEADER, iar cât de curând şi observaţiile finale pe toate măsurile din PNDR, astfel încât să închidem discuţiile pe întreg programul şi să putem lansa toate măsurile de finanţare”, a spus, pentru Agerpres, George Turtoi.
Aceste decizii vor fi dis­cutate şi cu Phil Hogan, co­mi­sarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Ru­rală, la reuniunea Consiliului de Miniştri ai Agriculturii.
Proiectele – în afară de cele privind tinerii fermieri şi fer­mele mici – pot fi depuse on­line. De-a lungul anului, vor fi sesiuni cu rapoarte de selecţie lunare sau trime­s­triale, depinzând de numă­rul proiectelor înscrise.

Sursa: tribuna.ro