Programul National de Dezvoltare RuralaProgramul Operational Regional dar şi alte măsuri şi proiecte ce fac parte din Acordului de parteneriat 2014-2020 sprijină activităţile ce se încadrează în nevoile fiecărui proiect de la stadiul de creare până la cel de implementarea. Tipul acestor activităţi şi servicii se află la punctul cheltuieli eligibile.