Începând de astăzi, 25 martie 2015, toți cei interesați vor putea depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de „Investiţii în exploataţii agricole” (submăsura 4.1) și pentru proiectele de „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” (submăsura 6.1) din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

ferma-de-familie-640x330  Prin Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, vor primi sprijin financiar nerambursabil investiţiile pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

Beneficiarii acestei submăsuri pot fi fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate), cooperative și grupuri de producători (constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele membrilor).

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele mari de peste 500.000 SO).

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii anuale 2015 pentru sM 4.1 este de 205.776.952 euro (finanțarea Uniunii Europene și cofinanțarea Guvernului României). Alocarea financiară se va face distinct astfel:

Sector Vegetal:             72.021.933 €                          Sector Zootehnic:       72.021.933 €

Zona montană:             41.155.391 €                          Ferma de familie:      20.577.695 €

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO, sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși maximum de:

 S.O. – Coeficienți de Producție Standard exprimați în euro, cf. Regulamente CE nr. 1444/ 2002 și  nr. 868/ 2008.

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși maximum de:

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va putea crește, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

În cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, principalul obiectiv este acela de a oferi sprijin tinerilor fermieri să se instaleze ca șefi unici ai unei exploatații agricole pentru prima dată. Astfel, tinerii fermieri sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze și să participe activ la dezvoltarea lanţurilor alimentare integrate.

Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare nerambursabilă prin sM 6.1 sunt tinerii fermieri (PFA) care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole dar și persoanele juridice (SRL-uri și IMM-uri) în care se instalează un tânăr fermier ca și asociat unic sau majoritar.

Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei submăsuri este de 100%. Sprijinul nerambursabil acordat va fi de maximum 50.000 euro și va fi acordat tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară, în 2 tranșe:

Contribuţia publică totală pentru anul 2015 aferentă acestei submăsuri este în valoare totală de 111.209.889 euro incluzând finanțarea nerambursabilă de la Uniunea Europeană și contribuția de la Bugetul Național.