Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) simplifică procedura de achiziţie pentru beneficiarii privaţi ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), conform unui comunicat remis azi redacţiei.
tna_800x600_1229_afirAFIR a publicat pe site-ul propriu Baza de Date cu Preţuri de Referinţă pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate care pot fi achiziţionate de către beneficiarii privaţi prin măsurile de investiţii aferente PNDR. Baza de date cu preţuri de referinţă a fost aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1571 din 15.10.2014.
David Eugen Popescu, directorul general al AFIR, a declarat: “Baza de date cu preţuri de referinţă simplifică radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR. Pe lângă simplificarea propriu-zisă a procedurii de achiziţie (şi, implicit, impact pozitiv major asupra nivelului de accesare a fondurilor europene), acest demers va duce la diminuarea neregulilor legate de procedura de achiziţii. Pentru a ne asigura că răspundem nevoilor beneficiarilor şi că vom fi în permanenţă într-o directă corelare cu piaţa de profil, AFIR va actualiza periodic această bază de date, atât din punct de vedere al adaptării preţurilor în funcţie de evoluţiile pieţei, cât şi din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziţii eligibile prin PNDR. Baza de date devine, astfel, un instrument util, atât pentru beneficiari, cât şi pentru Agenţie, fiind o premieră la nivel naţional”.
Această bază de date este disponibilă pe site-ul AFIR sub forma unei aplicaţii web şi poate fi utilizată atât de viitorii beneficiari ai PNDR, cât şi de beneficiarii care vor demara procedura de achiziţie. Aplicaţia bazei de date va rula online pe site-ul AFIR, fără a fi nevoie de descărcarea ei de către utilizatori.
Practic, în cazul în care beneficiarul privat doreşte să achiziţioneze un produs care se regăseşte în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, acesta va putea să-l achiziţioneze direct, fără a mai parcurge procedura de selecţie de oferte, se mai arată în comunicat.
Beneficiarul care urmează acest tip de achiziţie trebuie să se asigure că bunul care urmează a fi cumpărat trebuie să se regăsească în memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj) sau în studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii‐montaj) depus de beneficiar odată cu proiectul de investiţie şi să respecte întocmai cerinţele şi caracteristicile tehnice menţionate în aceste documente.
Preţul maxim eligibil al bunului achiziţionat este cel înscris în Baza de date. În cazul în care bunul achiziţionat are un preţ mai mare decât cel menţionat în Baza de date, diferenţa de preţ va reprezenta o cheltuială neeligibilă şi va fi suportată întegral de către beneficiar.
Pentru decontare, beneficiarul va prezenta la Agenţie contractul de vânzare-cumpărare, însoţit de certificatul de conformitate al produsului, în care marca şi modelul trebuie să fie identice cu cele înregistrate în Baza de date. De asemenea, este necesară prezentarea unei anexe la contractul de vânzare cumpărare în care este detaliat standardul de echipare al bunului care face obiectul cererii de plată.
Pentru achiziţiile descrise mai sus, nu este necesară întocmirea unui dosar pentru avizarea achiziţiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plată, fiind incluse in dosarul cererii de plată, mai informează Agenţia.
În baza de date a AFIR, vor fi afişate exclusiv următoarele informaţii: codul CPV (codul comun privind achiziţiile publice), marca, modelul, dotările standard şi preţul exprimat în Euro, fără TVA. Astfel, bunurile vor putea fi căutate de către beneficiari după codul CPV, denumire echipament, marcă, model, caracteristica tehnică principală etc.
“Metodologia pentru colectarea datelor necesare constituirii bazei de date cu preţuri de referinţă s-a elaborat respectând principiile transparenţei, asigurării rezonabilităţii costurilor şi bunei gestionări a fondurilor comunitare”, mai precizează AFIR.
În conformitate cu cerinţele regulamentelor europene care vizează finanţarea din FEADR, sprijinul acordat beneficiarilor trebuie să respecte principiul rezonabilităţii costurilor. În acest sens, statele membre UE au obligaţia să se asigure de faptul că toate costurile sunt stabilite printr-o metodă de calcul corectă, echitabilă şi verificabilă.
Baza de Date cu Preţuri de Referinţă pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate a fost realizată în urma colectării informaţiilor furnizate de către producătorii, importatorii sau distribuitorii autorizaţi de maşini, utilaje şi echipamente specializate, care sunt centralizate, verificate şi validate de către experţii AFIR.
Colectarea informaţiilor comunicate este permanentă pe toată perioada de implementare a PNDR 2014-2020, Baza de date urmând a fi completată periodic cu noi elemente.

Sursa: bursa.ro