Infrastructura de cercetare, stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare, cinci domenii de specializare inteligenta care vor fi sustinute cu finantare: informatii utile pentru IMM-uri, punctate de consultantii de la Vapro Romania.

dde1Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020 (POC) este unul dintre primele programe aprobate de Comisia Europeana. Ieri, 25 februarie, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat criteriile drept urmare, este de asteptat ca liniile de finantare sa apara in cel mai scurt timp.

Programul are o alocare totala de 1.329 milioane euro si contribuie la cresterea competitivitatii si la dezvoltarea economica prin imbunatatirea accesului, securitatii si utilizarii TIC si prin consolidarea activitatilor de Cercetare Dezvoltare si Inovare (CDI), atat in mediul public cat si in cel privat.

In cadrul acestui program exista mai multe linii de finantare in care companiile mari si IMM-urile sunt eligibile sa aplice, in special pe Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, care are o alocare de 797 milioane euro.

O prima astfel de componenta linie de finantare este Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare. Pentru companii se finanteaza proiecte cu o durata de implementare de pana la 24 luni si o valoare a finantarii nerambursabile intre 4,5 mil lei si 90 mil lei. Procentele de finantare nerambursabila acordate sunt diferentiate in functie de regiunea de implementare si dimensiunea companiilor aplicante astfel:

Pe aceasta linie de finantare se solicita ca intreprinderile sa aiba activitatea de CD mentionata in statut iar cheltuielile eligibile care se pot finanta sunt, in principal, de 2 tipuri: constructia de noi cladiri sau extinderea/consolidarea/modernizarea cladirilor existente destinate departamentelor de CD ale intreprinderilor si dotarea cu echipamente, instalatii, utilaje, aparate pentru activitatea de CD si active necorporale.

O alta linie interesanta pentru IMM-uri este Actiunea 1.2.1- Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere.

Proiectele pot avea o durata de implementare de maxim 24 luni iar beneficiarii pot solicita o finantare nerambursabila de pana la 90% din valoarea costurilor eligibile dar nu mai mult de 840.000 lei pe proiect. Printre tipurile de activitati eligibile enumeram:

Alte linii de finantare care pot fi interesante pentru IMM-uri sunt:

Actiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu actiunile de CD ale programului cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene si alte programe de CDI international
Actiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD
Actiunea 2.2.1: Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere a linie in cadrul Axei pioritare 2- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Conform POC, unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 il constituie atingerea unui nivel de 3% din PIB-ul UE pentru cheltuielile destinate cercetarii si dezvoltarii. Romania si-a asumat o tinta de 2% din PIB pentru finantarea CDI (1% din PIB cheltuieli publice si 1% din PIB cheltuieli din surse private). Avand in vedere ca in anul 2011, Romania a investit in CDI doar 0,48% din PIB, 80% din investitii fiind realizate de catre sectorul public (conform SNCDI), atingerea tintei de 2% constituie un obiectiv ambitios.

Conform POC, urmatoarele domenii de specializare inteligenta si sectoare vor fi sustinute prin acordarea de finantare:

Bioeconomie – Dezvoltarea durabila a sectorului agro-alimentar, cresterea competitivitatii acestuia si a calitatii vietii. Obtinerea unor substante medicament de puritate inalta si cu costuri cat mai reduse, pentru a creste accesibilitatea populatiei la medicamente (inovative si generice). Dezvoltarea de noi metode, mijloace si produse biotehnologice eficiente de diagnostic si terapie pentru medicina umana si veterinara

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate – Dezvoltarea de software, a tehnologiilor pentru internetul viitorului si calculul de inalta performanta in rezolvarea marilor problem societale. Dezvoltarea de aplicatii spatiale dedicate si/sau integrate pentru monitorizarea dezastrelor si a fenomenelor extreme, meteorologie, energie, agricultura inteligenta. Se va finanta si dezvoltarea de tehnologii, produse si sisteme pentru securitate locala si regionala, inclusiv securitate cibernetica, managementul situatiilor de urgenta si al crizelor de securitate. Rezultatele de cercetare din domeniul securitatii vor avea o utilizare duala, cu aplicabilitate in domeniu economic.

Energie, mediu si schimbari climatice – Valorificarea superioara a combustibililor fosili, diversificarea surselor nationale de energie, transport multifunctional (asmart gridsa) si marirea eficientei la consumator; tehnici de depoluare si de reciclare, in administrarea resurselor de apa si a zonelor umede. Conceptul aorasul inteligenta privind solutii de infrastructuri integrate pentru nevoile populatiei in aglomerari urbane.

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate – Domeniul apartine TGE, care utilizeaza intensiv CDI. Nanotehnologiile au un mare potential inovativ, sustin IMM-urile si asigura competitivitatea tehnologica. Materialele avansate, includ cercetarea pentru substitutia materialelor critice si cresterea duratei de functionare a materialelor.

Sanatate – Pe baza metodologiei de elaborare a SNCDI 2014-2020 s-au identificat o serie de specializari de interes prioritar pentru CDI in domeniul sanatatii ce reprezinta un efort de triangulare intre mai multe categorii de criterii: specificul activitatii de CD existente in Romania, nevoile specifice din piata romaneasca, precum si potentialul competitiv al produselor si serviciilor rezultate. Pe de-o parte se regasesc specializari legate de cercetarea metodelor de diagnostic si terapeutice iar pe alta parte se regaseste cercetarea clinica farmacologica, in domeniul oncologiei, a bolilor rare si emergente, a bolilor neuro-degenerative si inflamatorii sau a bolilor cu nivel ridicat de mortalitate si morbiditate in Romania, precum bolile cardiovasculare sau diabetul.

La nivel national este in general inregistrata o capacitate scazuta de finantare a mediului privat pentru CDI, de aceea POC va stimula astfel de investitii, inclusiv prin instrumente financiare pentru intreprinderi inovative (in premiera), care vor suplimenta resursele necesare finantarii proiectelor in contextul crizei economice si vor asigura sustenabilitatea pe termen lung a cercetarii si inovarii in respectivele organizatii.

Lansarea liniilor de finantare, pe ultima suta de metri

Miercuri, 25 februarie, Ministerul Fondurilor Europene a anuntat organizarea primului Comitet de Monitorizare pentru POC – un pas premergator lansarii primelor apeluri pentru contractarea finantarilor. “In cadrul acestui for, au fost aprobate criteriile de selectie a proiectelor care vor fi finantate prin Program. Apelurile de proiecte vor fi lansate in luna martie a.c., in conditiile in care primele propuneri de ghiduri au fost supuse consultarii publice in toamna anului trecut”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.