poscce1

AP2 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Acțiunea 2.3.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
Acțiunea se adresează obiectivului specific Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză.

Prin urmare, în perioada următoare de programare se vor finanţa intervenţii care să dezvolte aria de acoperire naţională a nodurilor de comunicaţii şi
partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), care urmează să fi implementate de către autorități, prin lansarea de noi scheme de ajutor de stat și
prin luarea de măsuri suplimentare pentru încurajarea investițiilor private în infrastructura în bandă largă de tip NGN.Beneficiari
Ministerul Societății Informaționale

Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Acțiunea se adresează obiectivului specificCreșterea integrării pe verticală a soluțiilor innovative TIC în economie .
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Intervențiile ce vor fi susținute prin POC vor fi de două tipuri:
1. Sprijinirea dezvoltării de către clustere a unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC;
2. Sprijinirea proiectelor strategice inovative depuse de clustere cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel național sau internațional.

Beneficiari
Consorţii de firme din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC