Fermierii români au la dispoziţie, în următorii şapte ani, aproape 900 de milioane de euro din fonduri europene şi naţionale pentru investiţii în ferme, proiectele integrate urmând să fie prioritare în noul Program Naţional Dezvoltarea Rurală (PNDR) 2014 – 2020, iar selecţia va fi realizată pe ‘criterii de calitate’ prin rapoarte lunare sau trimestriale emise de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

203418maxim”În cadrul acestei submăsuri privind investiţiile în ferme, vom acorda prioritate maximă proiectelor care integrează investiţiile în fermă cu procesarea producţiei proprii. Acestea vor primi punctaj maxim, iar finanţarea poate ajunge şi până la 90%. Iniţial, se pleacă de la 50%, dar se adaugă suplimentar încă 20%, dacă îndeplineşte mai multe criterii, respectiv dacă face parte dintr-o cooperativă sau dacă integrează producţia obţinută în fermă”, a declarat, pentru secretarul de stat în Ministerul Agriculturii George Turtoi.

Acesta a precizat că proiectele se vor depune continuu de-a lungul unui an, iar selecţia se va face pe criterii de performanţă, ”de calitate a proiectului”, AFIR urmând să emită rapoarte lunare sau trimestriale în funcţie de afluxul proiectelor depuse.

”Mergem pe un sistem de perfomanţă, de calitate a proiectelor. Indiferent în ce lună se depune un proiect, dacă acesta este de calitate, are şansa să intre primul, iar celelalte proiecte care rămân în sistem spre finanţare vor intra în luna în care ajung la baremul de punctaj, la limita pe care o are să intre în selecţie. Astfel, toate proiectele depuse în sistem se reportează de la lună la lună şi beneficiarul nu mai trebuie să îl retragă şi să vină din nou cu proiectul în următoarea sesiune. Sunt multe avantaje pe acest sistem. În primul rând, nu se schimbă condiţiile de eligibilitate tot timpul anului, beneficiarii au toată perioada la dispoziţie să pregătească şi să depună un proiect, iar banii se pot realoca automat de pe o măsura pe alta”, a explicat George Turtoi.

Pe noul PNDR, documentaţia iniţială care va fi depusă de beneficiar va fi mult simplificată, iar acesta va avea la dispoziţie, după notificare, un termen de 6 sau 8 luni de zile pentru prezentarea proiectului tehnic şi a avizelor necesare în vederea contractării.

”Beneficiarul va depune studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ împreună cu formularul de cerere de finanţare, certificatul de urbanism şi documentele care să ateste proprietatea, în timp ce avizele sau anumite acorduri vor fi solicitate în etapa de contractare. Am vrut ca omul să nu cheltuiască bani pe aceste lucruri decât dacă ştie că proiectul va fi selectat, însă el trebuie să facă o analiză prealabilă legată de avizele de care are nevoie pentru a nu exista riscul să nu le primească şi să nu poată contracta proiectul. Este atribuţia lui să se asigure înainte că nu va avea probleme să obţină aceste avize. După depunerea proiectului cu documentaţia sumară se trece la evaluarea proiectului în cadrul agenţiei (AFIR – n. r.)”, a spus secretarul de stat.

După ce intră în sistem, beneficiarul va primi un avans de 50%, însă la contractare va aduce un contract ferm de credit sau un extras de cont care să ateste că are cofinanţarea asigurată. În actele normative care vor fi emise pe plan naţional se va specifica termenul clar până când beneficiarul va trebui să depună prima cerere de plată, în caz contrar, dacă nu va fi respectat, proiectul va fi reziliat automat.

Potrivit ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, România va avea posibilitatea să deschidă pe propria răspundere anumite măsuri din noul PNDR, până în luna martie, când va exista o aprobare ‘neoficială’ din partea Comisiei Europene. Este vorba de măsurile de investiţii şi cele pentru tinerii fermieri.

Noul PNDR 2014 – 2020 are alocată o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite României, iar 1,347 miliarde de euro contribuţia naţională. Măsura privind investiţiile în ferme are alocată o sumă totală pentru perioada de programare de 7 ani de 892,32 milioane de euro, inclusiv contribuţia naţională de 134,35 milioane de euro.

Sursa: Agerpres