Spre Axa prioritară 11 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 9

regio4

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe) construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe)

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII)
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale și tehnice / liceelor tehnologice
  • reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Principalele tipurile de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale), instituţii de învăţământ superior de stat.

                              Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 10idee 3piboffice2