Spre Axa prioritară 11 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 1

regio4

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Implementarea transparentă și eficientă a Programului Operațional Regional

Prin intermediul acestei axe se vor finanţa costurile Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional şi a altor comitete implicate în implementarea programului.
Totodată se vor realiza acţiuni de informare și comunicare destinate potenţialilor beneficiari, partenerilor socio-economici, organizațiilor non-guvernamentale, grupurilor-țintă din alte state membre şi publicului larg privind oportunitățile de finanțare oferite de POR.

-achiziţia şi instalarea echipamentelor IT şi birotice, achiziția și dezvoltarea programelor informatice necesare pentru managementul şi implementarea programului;achiziţia de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţilor specifice implementării POR în cadrul AM POR/ OI POR

-sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a altor comitete implicate în implementarea programului

-activități specifice de evaluare a POR, inclusiv, a documentelor de programare (strategia de asistență tehnică, strategia de comunicare, etc.)

-elaborarea de studii specifice POR;

Activitățile sprijinite prin intermediul acestei axe prioritare vor contribui la implementarea eficientă a POR, pe de o parte prin formarea unui personal specializat și asigurarea stabilității acestuia și pe de altă parte prin sprijinirea beneficiarilor în a înțelege și respecta cerințele programului.

                      Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 12piboffice2