Spre Axa prioritară 5 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 3

regio4

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și sistemele de iluminat public din zonele urbane

-îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;

-modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;

-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.) .

-înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;

-achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;

-extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului

Beneficiarii acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice locale în parteneriat cu asociațiile de proprietari (măsurile pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale) și autoritățile publice locale (măsurile pentru iluminat public).

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

-asigurarea accesibilității la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii;

-îmbunătățirea siguranței și securității in mijloacele de transport precum si reducerea numărului de accidente;

-reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

-creşterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spaţiilor urbane;

-dezvoltarea infrastructurii destinate mijloacelor de transport non-motorizate.

-modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric

-modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie).

-modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă.

-realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public.

-imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun.

-construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere)

-crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone

-realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului.

-realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători și parcări.

-construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport

-realizarea sistemelor de tip park and ride

-realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă/ strategii de reducere a emisiilor de carbon

-realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2)

-realizarea de variante ocolitoare în orașele mici și mijlocii, cu statut de stradă urbană, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public).

Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului

În vederea promovării regenerării și revitalizării zonelor urbane vor fi finanțate activități
privind:
• construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale,
comunitare, culturale, agrement și sport, etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
zone pietonale și comerciale, etc.);

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban.

 

                            Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 4pibenergieidee 3