Spre Axa prioritară 7 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 5

regio4

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T

Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor judetene

-reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN-T,

construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi.

-construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.

-construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

Principalii beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean. În funcție de competențele asupra obiectivului de investiție se pot crea Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară sau parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună).

                             Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 6idee 3