Spre Axa prioritară 9 

⇐ Spre Axa prioritară 7

regio4

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Creşterea speranţei de viaţă sănătoasă prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale şi sociale acordate şi îmbunătăţirea calităţii acestora.

Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale.

Acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie se referă la:
-construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
-reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de ambulatoriilor
-reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe
-reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
-construcţia de spitale regionale
-reabilitare/ modernizarea/ extinderea dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
-construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.
Aceste tipuri de investiţii se vor adresa în special autorităţilor administraţiei publice locale (UAT), precum şi furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii.

                            Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 8

pibenergieidee 3