Spre Axa prioritară 10 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 8

regio4

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin măsuri integrate

-investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

-investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale – construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar

-investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate

-stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială (construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii de economie socială)

Beneficiarii eligibili sunt grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

                                   Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 9idee 3piboffice2