Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale se pregăteşte pentru deschiderea măsurilor din PNDR 2014-2020. În acest context, conducerea Agenţiei a făcut publică o listă de erori frecvent întâlnite în documentaţiile depuse de fermieri pentru accesarea fondurilor europene.

Iată lista greşelilor frecvent întâlnite şi care pot afecta şansa fermelor de a accesa banii europeni:

r2b005882_t670_642x462– Atașarea la documentele ce însoțesc Cererea de Finanțare a ofertelor identice ceea ce duce la neeligibilitatea achizițiilor.

– Întocmirea proiectelor de către firme de consultanță folosind copy-paste, fapt care are ca și consecință trecerea sumelor ce reprezintă serviciile de consultanță ca sume neeligibile.

– Necunoaşterea foarte clară a condiţiilor Programului FEADR (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie, etc.), considerând că este suficient să le cunoască consultantul.

– Necunoașterea conţinutului propriului proiect – au fost cazuri în care beneficiarii nu cunoșteau proiectul elaborat de consultant, ci doar obiectul proiectului: achiziţiile de utilaje sau construcţiile ce urmează a fi realizate, descoperind ulterior obligații contractuale pe care nu le puteau respecta.

– Stabilirea unor perioade nerealiste de realizare ale proiectului, care duc de cele mai multe ori la necesitatea prelungirii contractelor de finanţare prin acte adiţionale sau la anularea proiectului din cauza depășirii perioadelor programate.

– Se înregistrează probleme cu actele de proprietate ale terenurilor sau imobilelor sau cu situaţia juridică a acestora.

– Exploataţiile care au puncte de lucru pe raza mai multor comune adeseori nu prezintă certificate fiscale de la toate punctele de lucru.

– Mulţi fermieri nu negociază suficient de bine clauzele contractuale cu consultantul sau nu citesc acest contract, de aici decurgând uneori situații dificile pentru beneficiar, atât financiar, cât și procedural.

– Deseori solicitanţii nu analizează suficient soluţia tehnică pe care o vor adopta prin implementarea proiectului și, astfel, pe parcursul implementării acestuia se văd obligați să adopte soluţii noi considerate superioare celor din faza de studiu de fezabilitate.

– La investiţiile care implică modernizări în cadrul Măsurii 123 solicitanţii nu sunt conştienţi de obligativitatea prezentării actului doveditor asupra clădirii în care se desfăşoară activitatea productivă.

– Utilizarea în mod eronat a cursului euro al BNR şi nu cel al European Central Bank, conform mențiunilor clare din Ghidul Solicitantului.

– Completarea eronată a cererii de finanțare, spre exemplu:

o Nu se completează obiectivele investiției;

o Nu se încadrează corect tipul investiției: modernizare/ extindere, sau investiție nouă;

o Nu se completează corect codul CAEN, menționându-se eronat codul CAEN al activității principale și nu codul CAEN al activității finanțate prin proiect.

– În Bugetul Indicativ la utilajele cu montaj, preţul montajului nu este completat distinct la cap. 4.1, ci este inclus în mod eronat în prețul utilajelor prevăzute a se achiziționa.

– În adeverința de la bancă nu se regăsesc datele de identificare ale băncii (adresa, telefon).

– Nu se corelează informațiile cu documentele prezentate, spre exemplu:

ată lista greşelilor frecvent întâlnite şi care pot afecta şansa fermelor de a accesa banii europeni:

– Atașarea la documentele ce însoțesc Cererea de Finanțare a ofertelor identice ceea ce duce la neeligibilitatea achizițiilor.

– Întocmirea proiectelor de către firme de consultanță folosind copy-paste, fapt care are ca și consecință trecerea sumelor ce reprezintă serviciile de consultanță ca sume neeligibile.

– Necunoaşterea foarte clară a condiţiilor Programului FEADR (criterii de eligibilitate, criterii de selecţie, etc.), considerând că este suficient să le cunoască consultantul.

– Necunoașterea conţinutului propriului proiect – au fost cazuri în care beneficiarii nu cunoșteau proiectul elaborat de consultant, ci doar obiectul proiectului: achiziţiile de utilaje sau construcţiile ce urmează a fi realizate, descoperind ulterior obligații contractuale pe care nu le puteau respecta.

– Stabilirea unor perioade nerealiste de realizare ale proiectului, care duc de cele mai multe ori la necesitatea prelungirii contractelor de finanţare prin acte adiţionale sau la anularea proiectului din cauza depășirii perioadelor programate.

– Se înregistrează probleme cu actele de proprietate ale terenurilor sau imobilelor sau cu situaţia juridică a acestora.

– Exploataţiile care au puncte de lucru pe raza mai multor comune adeseori nu prezintă certificate fiscale de la toate punctele de lucru.

– Mulţi fermieri nu negociază suficient de bine clauzele contractuale cu consultantul sau nu citesc acest contract, de aici decurgând uneori situații dificile pentru beneficiar, atât financiar, cât și procedural.

– Deseori solicitanţii nu analizează suficient soluţia tehnică pe care o vor adopta prin implementarea proiectului și, astfel, pe parcursul implementării acestuia se văd obligați să adopte soluţii noi considerate superioare celor din faza de studiu de fezabilitate.

– La investiţiile care implică modernizări în cadrul Măsurii 123 solicitanţii nu sunt conştienţi de obligativitatea prezentării actului doveditor asupra clădirii în care se desfăşoară activitatea productivă.

– Utilizarea în mod eronat a cursului euro al BNR şi nu cel al European Central Bank, conform mențiunilor clare din Ghidul Solicitantului.

– Completarea eronată a cererii de finanțare, spre exemplu:

o Nu se completează obiectivele investiției;

o Nu se încadrează corect tipul investiției: modernizare/ extindere, sau investiție nouă;

o Nu se completează corect codul CAEN, menționându-se eronat codul CAEN al activității principale și nu codul CAEN al activității finanțate prin proiect.

– În Bugetul Indicativ la utilajele cu montaj, preţul montajului nu este completat distinct la cap. 4.1, ci este inclus în mod eronat în prețul utilajelor prevăzute a se achiziționa.

– În adeverința de la bancă nu se regăsesc datele de identificare ale băncii (adresa, telefon).

Sursa: agrointel.ro.