Sunt multe proiecte finanțate din fonduri europene ce au prevăzute în bugetul pentru cheltuieli achiziția de materiale didactice și consumabile iar în acest sens programul PNDR 2014-2020 este un exemplu prin Măsura 01 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare și Măsura 07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale