Modernizarea utilajelor și echipamentelor agricole reprezintă o condiție necesară dezvoltării și atingerii unui grad ridicat de competitivitate. Se știe că folosirea utilajelor moderne crește semnificativ randamentul și calitatea lucrărilor iar perioada următoare se va pune accentul tocmai pe ajutorul oferit atât de autoritățile guvernamentale cât mai ales prin proiecte susținute de fonduri europene pentru achiziționarea unor astfel de utilaje și echipamente.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă programul PNDR 2014-2020 prin Măsura 04 (Investiții în active fizice)