Fermierii  care intenţionează să dezvolte afaceri în domeniul agricol pot accesa bani europeni, în baza unor proiecte.

indexAceştia trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, proiectul Cadrului Naţional de Implementare din acest an, pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, prevede că nu pot beneficia de sprijin cei înregistraţi cu debite la Programul SAPARD, cât şi la FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere.

Nu pot depune proiecte pentru finanţare europeană nici cei care au contracte de finanţare încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanţii sau beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru doi ani de la data rezilierii.

Cei care au prezentat declaraţii pe proprie răspundere neconforme cu realitatea şi au creat avantaje necuvenite, au accesul restricţionat la proiectele PNDR timp de doi ani de la data constatării, în acest caz fiind exceptate erorile materiale asupra unor elemente neesenţiale, care nu afectează conţinutul declaraţiei pe proprie răspundere.

În acelaşi caz se află şi fermierii în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată.

Sursa: monitorulbt.ro