În următorii trei ani, apicultorii români pot beneficia de un sprijin financiar de 44,5 milioane de lei alocaţi din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Programul Naţional Apicol elaborat de România pentru perioada 2014-2016, aprobat de Guvern la sfârşitul anului trecut. apicultorFondurile alocate atât din bugetul de stat, cât şi din bugetul UE se distribuie pentru cinci măsuri, respectiv pentru realizarea sistemului informatic în vederea identificării stupilor, pentru achiziţionarea de medicamente, pentru achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral şi decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii. Termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc pentru acţiunile prevăzute în PNA este data de 1 august a fiecărui an.

Cei care vor beneficia în următorii trei ani de aceste fonduri sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

Apicultura-va-fi-sprijinită-cu-7-milioane-de-euro-anualExemplu de succes:

Lecția unui apicultor ieșean pentru tinerii fermieri care vor fonduri europene nerambursabile pentru agricultură

După o documentare temeinică, apicultorul Radu-Ștefan Plăvănescu, din comuna Bârnova, județul Iaşi, a luat hotărârea de a accesa fonduri europene nerambursabile.

Tânărul apicultor ieșean a obținut 14.400 euro, prin PNDR 2007-2013, prin intermediul Măsurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”. Proiectul a fost implementat cu succes, având premise favorabile datorită specificului acestei activități, dar şi managementului eficient şi responsabil, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Obiectivul general al proiectului a fost mărirea exploatației prin achiziționarea de noi familii de albine. Alte obiective au fost sporirea productivității şi creşterea rezistenței familiilor de albine la factorii externi de mediu şi la agenții patogeni. Prin acest proiect se contribuie la îndeplinirea obiectivului Măsurii 112, de creştere a numărului de tineri fermieri care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploatații şi încurajarea lor spre a realiza investiții.

Pentru parcurgerea etapelor de evaluare şi selecție, Radu-Ștefan Plăvănescu a depus proiectul cu 6667apicultori-1documentele necesare, prin care preciza dimensiunea exploatației agricole exprimată în UDE, actele care îi atestau dreptul de proprietate asupra terenului agricol, conform legislației în vigoare, și dreptul real principal de proprietar al clădirilor din exploatație, un extras din Registrul Exploatației, emis de ANSVSA/DSVSA, cu numărul familiilor de albine deținute şi data primei înscrieri, fără să întâmpine dificultăți în accesarea fondurilor nerambursabile solicitate.

După selecția proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile, Radu-Ștefan Plăvănescu a început implementarea acestuia prin achiziționarea de stupi verticali şi orizontali, familii de albine şi utilaje apicole moderne. Pentru succesul proiectului, tânărul fermier a luat în considerare şi înființarea unui punct de desfacere a produselor apicole la Iaşi. Aceste achiziții au fost făcute cu atenție, dat fiind faptul că familiile de albine trebuie să fie într-o stare perfectă de sănătate şi cât mai adaptate zonei în care s-a dorit instalarea lor, în stupi noi și pe rame cu faguri neclădiți, pentru a fi evitate eventualele boli.

Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile a reprezentat un real succes pentru tânărul fermier, dar şi pentru comunitatea din Bârnova. Rezultatele lui au constat în creşterea dimensiunii exploatației apicole, modernizarea acesteia prin achiziții de utilaje specifice şi obținerea de profit.

Radu-Ștefan Plăvănescu consider că este foarte important ca solicitarea fondurilor europene nerambursabile să se realizeze în condițiile unei reale nevoi a beneficiarilor şi a comunității din care aceștia fac parte. Însă, volumul de muncă necesar şi efortul personal sunt considerabile. Totodată, este esențial ca persoana care se angajează într-o astfel de activitate să aibă experiență sau cunoştințe în domeniu.

În toamna anului trecut, apicultorul Radu-Ștefan Plăvănescu a fost vizitat și de o delegație a MADR, în frunte cu ministrul Daniel Constantin și secretarii de stat Daniel Botănoiu și George Turtoi.

Sursa: stiriagricole.ro