Sunt numeroase proiecte cu finanțare europeană ce au ca principale obiective dezvoltarea economică urbană prin creşterea şi dezvoltarea activităţilor economice desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii, dezvoltarea şi promovarea unor activităti de prestări servicii, încurajarea cooperării şi asocierii, accesul mai facil pe piaţă. Rolul acestor măsuri este acela de a aduce plus valoare economiei locale dar, crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local şi încurajarea spiritului antreprenorial.

Vezi: Exemple de planuri de afaceri pentru activitati desfăsurate pe teritoriul urban