Diversificarea activităţilor economice, îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele rurale dar și modernizarea agriculturii sunt deziderate de interes național. În perioada următoare, prin Acordului de parteneriat 2014-2020, agricultura trebuie să treacă la o etapa superioară în dezvoltarea ei prin diversificarea ramurilor procesatoare dar și transfomarea agriculturii româneşti, cu ajutorul finanțării europene, într-un motor de creştere economică, prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural și prin susținerea performanței și a veniturilor agricultorilor.

Vezi: Exemple de planuri de afaceri pentru activitati desfasurate pe teritoriul rural