Prin Programul Operatioanal Regional dar si prin alte programe si masuri Fondurile Europene au sustinut si dezvoltat numeroase idei de afaceri in zonele urbane. Beneficiile directe sunt: revitalizarea mediului de afaceri, dezvoltarea imbunatatirea si modernizarea localitatilor urbane, crearea de locuri de munca si sutinerea tinerilor intreprinzatori.

Exemple de planuri de afaceri ce pot fi susținute și implementate cu Fonduri Europene pe teritoriul urban