Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), va lansa, începând cu mijlocul lunii iunie, o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”, adresată celor care vor să dezvolte ferme familiale.

Spitalul-din-Jimbolia-și-a-construit-o-fermă-pentru-a-scăpa-de-datorii.Pentru această sesiune vor fi alocați aproximativ 50 de milioane de euro, ceea ce va asigura finanțarea a peste 1.000 de proiecte, având în vedere că sprijinul nerambursabil va fi de maxim 50.000 de euro pentru un proiect. Valoarea maximă eligibilă a investiției nu trebuie să depășească 125.000 de euro.

Procentele de cofinanțare nerambursabilă, precum și citeriile generale de accesare a sprijinului financiar sunt cele specifice investițiilor prin Măsura 121 – toate aceste informații sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a Agenției (www.apdrp.ro/ Investiții prin PNDR/ Masura 121).

Pentru a putea accesa aceste fonduri nerambursabile, fermierii trebuie să respecte condițiile de accesare și să se încadreze în criteriile de selecție ale Măsurii – menționate clar în Ghidul Solicitantului Măsura 121, care acum este publicat în versiune consultativă pe pagina de internet a APDRP.

De asemenea, fermierii trebuie să dețină banii necesari pentru a putea asigura cofinanțarea privată pentru proiectul de investiții supus aprobării. Banii respectivi trebuie să acopere aproximativ 50% din valoarea totală a investiției necesare pentru dezvoltarea fermei de familie.

Facem precizarea că ferma de familie este considerată a fi o exploatație agricolă în care producția obținută este în principal pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat, activitățile din cadrul exploatației agricole fiind realizate de către membrii exploatației de familie.

În ceea ce privește dimensiunea economică a fermei (UDE[1]), aceasta ar trebui să fie cuprinsă între minim 2 și maxim 11 UDE. Este vorba atât despre ferme de producție vegetală, de creștere a animalelor, cât și despre fermele mixte.

Ca exemplu, la o fermă mixtă de bovine cu bază furajeră, pentru o dimensiune minimă de 2 UDE, familia ar trebui să dețină 3,5 hectare de teren cultivat cu grâu, orz, porumb, fânețe și plante de nutreț, precum și 3 capete de vaci de lapte.

„Sprijinirea fermelor familiale este un prim pas pentru a ridica agricultura de semisubzistență la un nivel superior, spre o competitivitate sporită atât de necesară agriculturii românești. Avem exploatații agricole performante, dar acestea sunt în număr mic, agricultura noastră fiind încă alcătuită majoritar din aceste mici ferme familiale. Poate nu sunt multe cele 1.000 de proiecte care pot fi finanțate, dar ele vor constitui punct de plecare pentru strategia viitoare 2014 – 2020.

Astfel, această oportunitate de finanțare nerambursabilă este o prefigurare a importanței care se va da fermelor familiale în viitoarea programare a fondurilor europene”, a declarat Nicolae POPA, directorul general adjunct al APDRP.

Pot depune proiecte atȃt persoane fizice (cu condiţia autorizării ȋnaintea semnării contractului de finanţare), cȃt şi persoane fizice autorizate, ȋntreprinderi individuale sau familiale, sau alte tipuri de beneficiari eligibili ȋn cadrul Măsurii 121.

De asemenea, această oportunitate de finanțare este diponibilă și prin Grupurile de Acțiune Locală (GAL) care implementează la nivel teritorial această măsură.

Pentru a veni ȋn sprijinul fermierilor intersaţi să acceseze această Măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să pună la dispoziţia  potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, șase proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru ferme de legume ȋn cȃmp (maxim 2 hectare) şi ȋn spaţii protejate (maxim 1.000 de mp),  livezi de pomi și arbuști fructiferi (maxim 5 hectare), ferme de vaci de lapte (maxim 20 capete), ferme de creştere şi ȋngrăşare porcine (maxim 100 de capete), şi ferme de găini ouătoare (maxim 400 de capete). De asemenea, se studiază și întocmirea unui model pentru o fermă de 200 de capete de oi.

„În urma unor discuții pe care le-am avut cu factorii de decizie din Ministerul Agriculturii, s-a conturat necesitatea creării unui fond de creditare pentru a facilita obținerea cofinanțării private a proiectelor.

Pot să afirm că avem în vedere reducerea timpului de accesare a finanțării proiectelor fermelor de familie prin asigurarea, într-un sigur loc, a consilierii și asistenței, atât pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile, cât și a creditului.

Sursa: proalba.ro