Este recunoscută oficial necesitatea unui cadastru la nivel național atât pentru sectorul agricol cât și pentru cel locativ. Cadastrul – ca sistem complex şi dinamic de evidenţă tehnică, economică şi juridică a resurselor, constituie baza gestionării tuturor bunurilor imobiliare (pământ, ape, păduri, construcţii etc.) fără de care nu se poate vorbi de dezvoltare durabilă şi de protecţia mediului. Numai prin cadastru se poate analiza în orice moment, disponibilul resurselor, starea acestora în timp, modul în care sunt folosite, cu respectarea cerinţelor şi condiţiilor impuse de procesul dezvoltării durabile, precum şi modul în care sunt respectate legile scrise şi nescrise ale protecţiei mediului înconjurător.

Axa prioritară 11 (Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară) ce face parte parte din Programul Operațional Regional 2014-2020 vine în sprijinul unei astfel de acțiuni.