Sunt numeroase proiecte susținute din fonduri europene ce încurajează o astfel de inițiativă un exemplu în acest sens este programul PNDR 2014-2020 prin Măsura 04 (Investiții în active fizice),  Măsura 06 (Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor), Măsura 07 (Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale)  și Măsura 19 (Dezvoltarea locală a LEADER)