Orice afacere are nevoie, pentru a avea succes, de promovare iar cererea în acest domeniu este în creștere. Un argument în plus este nevoia de astfel de firme în foarte multe proiecte finanțate din fonduri europene.

O astfel de acțiune o regăsim atât în programul PNDR 2014-2020 prin Măsura 01 și Măsura 19, dar și în Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 1 (Promovarea transferului tehnologic), Axa prioritară 5 (Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural) și Axa prioritară 7 (Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a Turismului),