În cadrul patrimoniului cultural dar și în unele proprietăți private se află monumente, edificii, case etc, ce necesită o restaurare totală sau parțială iar o astfel de inițiativă cu siguranță ar fi una de succes. Un alt motiv important pentru aboradrea unei astfel de idei îl reprezintă Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural ce are ca principal obiectiv restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural dar și prin Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a Turismului ce își propune reabilitarea unor importante puncte turistice.

O astfel de activitate este prevăzută și în  Programul PNDR 2014-2020 prin restaurarea și conservarea moștenirii culturale, Măsura 07