Potrivit statisticilor, pomicultura a luat cele mai puţine fonduri europene. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii spun că ar fi disponibile fonduri europene pentru pomicultură în jur de 250 de milioane de euro.
2saMinisterul Agriculturii speră ca prin „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală”, cu fonduri europene, să revitalizeze pomicultura din România. Pentru a obţine fonduri europene pentru pomicultură puteţi apela la forma de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Aveţi la dispoziţie măsura „121 – modernizarea exploataţiilor agricole” sau, dacă sunteţi tânăr, „112- tinerii fermieri”.  Uniunea Europeană va aproba până la jumătatea lunii aprilie, o variantă finală a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, care este valabil până în anul 2020. Prin PNDR 2014 – 2020, România are alocată o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro vin din fonduri europene, iar 1,347 de miliarde sunt de la bugetul de stat.   „Fondurile europene pentru agricultură vor avea impact asupra a 2,5 milioane de persoane, atât direct, cât şi indirect, prin finanţările care vor viza infrastructura rutieră la nivel local, de irigaţii, servicii de agroturism şi conservarea patrimoniului cultural local. Perspectivele pentru agricultura României sunt bune, o agricultură europeană puternică. Anul trecut, România a înregistrat o balanţă comercială pozitivă, fiind cele mai bunerezultate din ultimii 25 de ani.    Sperăm că fondurile europene alocate agriculturii româneşti în noua programare vor fi în continuare cheltuite eficient, pentru a finanţa proiecte care vor genera un număr cât mai mare de locuri de muncă şi vor avea un impact cât mai mare asupra economiei şi vor crea noi oportunităţi pentru oamenii din comunităţile rurale”, a declarat comisarul european pentru Agricultură, Phil Hogan. Fonduri europene pentru pomicultură. Planurile Ministerului Agriculturii Scopul investiţiilor sprijinite prin fonduri europene pentru pomicultură este creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, modernizarea şi/sau extinderea clădirilor, înfiinţarea de plantaţii, reconversia plantaţiilor existente şi prin creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele pomicole. De asemenea, în documentaţia Ministerului Agriculturii se mai spune că sprijinul acordat prin fonduri europene pentru pomicultură va contribui la: creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole; creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă şi a comercializarii directe a produselor obţinute; eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei. conformitatea cu standardele comunitare. Fonduri europene pentru pomicultură. În ce puteţi investi banii Aceleaşi documente ale Ministerului Agriculturii arată, printre altele, tot în ceea ce priveşte fondurile europene pentru pomicultură, cheltuielile eligibile sunt limitate la:

a) Reconversia plantaţiilor existente, inclusiv costurile pentru defrişare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină şi drumuri de exploatare.

b) Înfiinţarea de plantaţii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregatirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină şi drumuri de exploatare.

c) Înfiinţarea de plantaţii cu material săditor şi portaltoi, 6 inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină şi drumuri de exploatare.

d) Construcţia, modernizarea şi dotarea spaţiilor de depozitare şi a unitatilor procesare la nivelul exploataţiei.

e) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;

f) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor în cadrul lanţurilor scurte;

g) Amenajarea, construcţia şi dotarea spaţiilor de desfacere din cadrul exploataţiei.

h) Investiţii care vizează îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale exploataţiilor pomicole (creşterea eficienţei energetice a clădirilor, modernizarea şi infiinţarea sistemelor de irigaţii la nivelul exploataţiilor, achiziţionarea de instalaţii de producere şi utilizare a energiei regenerabile la nivelul exploataţiei).

i) Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Sursa: adevarul.ro