Prin proiectul finanțat prin Axa 1 a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, Măsura 123 – „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, SC Prodmar SRL din comuna Ciorani, județul Prahova, a beneficiat de finanțare nerambursabilă din fonduri europene în valoare de 185.708 de euro pentru realizarea unor silozuri metalice pentru depozitarea cerealelor și plantelor oleaginoase și achizitia de mijloace de transport specializate.

01uuikProiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR a fost implementat în perioada august 2008-august 2009 și a beneficiat de un buget total de 371.418 euro, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Beneficiarul proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR este un important producător regional de uleiuri vegetale și șrot de floarea-soarelui. În vederea dezvoltării și creșterii productivității firmei, beneficiarul a făcut demersurile pentru modernizarea capacității de depozitare și achiziționarea de utilaje specifice.

Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR se referă la creșterea competitivității întreprinderilor agro-alimentare de procesare, propunând o mai bună utilizare a resurselor umane și a factorilor de producție. Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR a fost depus în cadrul primei sesiuni a Măsurii 123, lansate pe 31.03.2008. În urma evaluării de către instituțiile specializate, proiectul a fost declarat eligibil, contractul de finanțare din fonduri europene fiind semnat pe 29.08.2008.

Prin intermediul proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR au fost construite patru silozuri metalice pentru depozitarea cerealelor și a plantelor oleaginoase și au fost achiziționate utilaje performante necesare în desfășurarea activității firmei: analizor pentru cereale, pod basculă electronică, trei autotractoare și trei semiremorci specializate.

Finanțarea nerambursabilă din fonduri europene a permis creșterea capacității de depozitare a materiei prime și achiziționarea de utilaje specializate. În lipsa acesteia, întreprinderea ar fi fost puternic afectată din punct de vedere financiar din cauza costului ridicat al chiriei spațiilor de depozitare pentru materia primă, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Ideea depozitării cerealelor și oleaginoaselor în silozuri metalice prezintă foarte multe avantaje, inclusiv economia de spațiu și prevenirea pierderilor care se pot produce în timpul utilizării altor procedee de depozitare, în conformitate cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Calitatea produselor pe care le oferă la ora actuală societatea este dată de două aspecte esențiale oricărei afaceri. Pe de o parte, utilajele și tehnologia modernă, utilizate în producție, iar pe de altă parte, oamenii bine pregătiți care le manipulează. Integrarea optimă a producției, depozitării și distribuției se realizează prin corelarea capacității mărite de distribuție cu utilizarea capacității de producție la nivel maxim. Datorită calității vehiculelor achiziționate se diminuează, totodată, și impactul asupra mediului înconjurător.

Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR este reprezentativ având în vedere situația afacerilor din sectorul agricol, care sunt afectate de fluctuații în asigurarea cu materii prime. Capacitatea de depozitare adecvată și materiile prime proprii determină o sensibilitate mai redusă la aceste fluctuații.

În aceeași măsură, proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR este un bun exemplu de realizare a unei investitii care îmbunătățește eficiența propriei exploatații și care se poate transforma, de asemenea, într-o strategie de diversificare a activității economice. Silozurile și vehiculele de transport sunt utilizate pentru a asigura aprovizionarea cu materiile prime necesare.Proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin PNDR are un grad ridicat de transferabilitate și la nivelul altor întreprinderi din sector, factorul determinant pentru astfel de investitii legate de spații de depozitare și mijloace de transport fiind reprezentat de  amplasamentul întreprinderii.

Sursa: stiriagricole.ro