Prin proiectul „Modernizare fermă avicolă pentru creşterea puilor de carne”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 121-„Modernizarea exploataţiilor agricole”,  SC Sagem SRL, din satul Gara Roşieşti, comuna Roşieşti, județul Vaslui, a obținut un milion de euro fonduri europene nerambursabile pentru agricultură.

Executie-ferma-de-pui-info686Bugetul total al proiectului implementat în perioada 22 septembrie 2008-septembrie 2009 a fost de 2 milioane de euro.

Scopul principal al acestui proiect l-a reprezentat asigurarea unui nivel competitiv al produsului, respectiv al cărnii de pasăre, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. La momentul depunerii proiectului, societatea deţinea un abator cu o capacitate de procesare de 16.000 de tone pe an, reprezentând o investiţie de succes şi care a dus la implicarea acesteia în reabilitarea fermelor de pui de carne.

Aceasta deţinea, din anul 2002, cele 12 hale de creştere a puilor de carne care compun astăzi ferma de la Roşieşti. Cu toate acestea, până în anul 2007, doar patru dintre cele 12 hale de creştere a puilor fuseseră modernizate şi dotate cu echipamente tehnologice la ultimele standarde europene. Aşadar, necesitatea proiectului de modernizare şi dotare cu echipamente tehnologice a celorlalte opt hale din componenţa fermei avicole pentru creşterea puilor de carne era iminentă. Proiectul intrat în implementare în toamna anului 2009 a avut drept obiectiv realizarea unei ferme moderne de creştere a puilor de carne, în conformitate cu normele europene de bunăstare animală, într-un mediu controlat şi biosecurizat. Spre îndeplinirea acestui obiectiv şi pentru a se alinia la standardele europene în vigoare, opt dintre cele 12 hale existente au fost modernizate şi utilate cu echipamente tehnologice de ultimă generaţie, achiziționate prin proiect.

De asemenea, a fost pusă în funcţiune o instalaţie ecologică de tratare a apei pentru apele reziduale menajere și a celor pentru spălarea halelor după depopulare, iar deșeurile non-toxice (de pasăre), urmează să fie colectate și stocate pe platforme betonate, toate aceste măsuri încadrându-se în standardele europene de mediu şi sanitar-veterinare. Se respectă astfel Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi Directiva 96/61/CEE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Societatea a apelat la sprijinul unei firme de consultanţă, pentru completarea cererii de finanţare şi elaborarea documentaţiei tehnice necesare depunerii proiectului. Conform celor relatate de reprezentanţii societăţii, procedura de aplicare a proiectului, privită în ansamblu, s-a dovedit a nu fi atât de complicată pe cât se aşteptau.

Rezultatele urmărite prin proiectul „Modernizarea fermei avicole pentru creşterea puilor de carne – comuna Roşieşti”, implementat de societate, au fost crearea a 26 de locuri noi de muncă,  renovarea a opt hale de creştere a puilor de carne, creşterea cifrei de afaceri sau a volumului de producţie – ieşire estimată de aproximativ 420.000 de pui de carne/serie (şase serii pe an), producţia de sacrificare urmând să ajungă la 399.000 de capete/serie, totalul veniturilor provenite din exploatare să ajungă la 2.934.000 de lei, iar în urma investiției, profitul să atingă în primul an 1.853.591 de lei, urmând ca până în al cincilea să urce la 1.980.039 de lei, astfel obiectivele fiind atinse.

În cadrul fermei avicole de creştere a puilor de carne de la Roşieşti au fost angajate 26 de persoane în sectorul de producţie. Prin urmare, contribuţia proiectului este considerată de o deosebită importanţă în ceea ce priveşte încurajarea ocupării forţei de muncă în regiunea de Nord-Est a României.

Alături de crearea celor 26 de locuri de muncă suplimentare într-o regiune rurală, un factor care determină buna practică a prezentului proiect este alinierea investiției la standardele Uniunii Europene, fiind vorba, pe de o parte, de modernizarea şi dotarea halelor de creştere a puilor de carne de la Roşieşti cu echipamente de ultimă generaţie, dar şi de încadrarea în normele stabilite de Consiliul Comunităţilor Europene, atât în ceea ce priveşte protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cât şi prevenirea şi controlul integrat al poluării.

În dezvoltarea proiectului şi în obţinerea rezultatelor scontate nu au fost întâmpinate probleme majore, deoarece managementul proiectului de finanţare a fost realizat pe baza unei bune cooperări şi coordonări între organismul de plată şi implementare, pe de o parte, în persoana Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) şi SC Sagem SRL în postura de beneficiar, de cealaltă parte.

Un factor important de succes l-a reprezentat stabilitatea în timp a cursului de schimb euro, în comparaţie cu moneda naţională, leul, precum şi valoarea materialelor de construcţie. Astfel, proiectul a fost implementat cu rapiditate, fapt care a condus la diminuarea riscului cu privire la posibila depreciere a valorii lui, estimată iniţial.

Sursa: