Identificarea nevoilor presupune culegerea de date în vederea trasării unei imagini de ansamblu absolut necesară pentru demararea proiectului și ordinea priorităților acestuia. Evaluarea nevoilor implică sintetizarea informațiilor obținute în etapa de identificare a nevoilor stabilind baza pentru deciziile viitoare.