Folosirea echipamentelor office doar pe periaoda derulării anumitor activități de formare congrese și alte evenimente este o idee de afacere ce poate fi una de succes. Și programele europene au prevăzut, datorită unei perioade delimitate de timp, buget pentru astfel de cheltuieli. Programul PNDR 2014-2020 are prin Măsura 01 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare și Măsura 19 – Dezvoltarea locală a LEADER fonduri alocate pentru închirierea de echipament office.