Pe baza solutiei tehnico-economice propuse in planul de afaceri / studiul de fezabilitate, este intocmita Cererea de Finantare, unde informatiile sunt preluate si completate coerent, corespunzand nevoilor proiectului.O documentatie completa presupune o serie de documente anexe, conform unui Opis al dosarului pentru finantare. Acestea sunt completate de catre consultant, cu acordul beneficiarului si anexate Cererii de Finantare.