Fondurile vor putea fi accesate prin noul PNDR, suma respectiva fiind disponibilă pe o perioada de 7 ani.

hiuyyttrrFermierii români au la dispoziţie, în următorii şapte ani, aproape 900 de milioane de euro din fonduri europene şi naţionale pentru investiţii în ferme, proiectele integrate urmând să fie prioritare în noul Program Naţional Dezvoltarea Rurală 2014 – 2020, iar selecţia va fi realizată pe criterii de calitate prin rapoarte lunare sau trimestriale emise de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. În cadrul acestei submăsuri privind investiţiile în ferme, vom acorda prioritate maximă proiectelor care integrează investiţiile în fermă cu procesarea producţiei proprii. Acestea vor primi punctaj maxim, iar finanţarea poate ajunge şi până la 90%. Iniţial, se pleacă de la 50%, dar se adaugă suplimentar încă 20%, dacă sunt îndeplinite mai multe criterii, respectiv dacă solicitantul face parte dintr-o cooperativă sau dacă integrează producţia obţinută în fermă. Proiectele se vor depune continuu de-a lungul unui an, iar selecţia se va face pe criterii de performanţă de calitate a proiectului, AFIR urmând să emită rapoarte lunare sau trimestriale în funcţie de afluxul proiectelor depuse. Cu alte cuvinte, indiferent în ce lună se depune un proiect, dacă acesta este de calitate, are şansa să intre primul, iar celelalte proiecte care rămân în sistem spre finanţare vor intra în luna în care ajung la baremul de punctaj. Astfel, toate proiectele depuse în sistem se reportează de la lună la lună şi beneficiarul nu mai trebuie să îl retragă pentru a veni din nou cu proiectul în următoarea sesiune. Pe noul PNDR, documentaţia iniţială care va fi depusă de beneficiar va fi mult simplificată, iar acesta va avea la dispoziţie, după notificare, un termen de 6 sau 8 luni de zile pentru prezentarea proiectului tehnic şi a avizelor necesare în vederea contractării. Beneficiarul va depune studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ împreună cu formularul de cerere de finanţare, certificatul de urbanism şi documentele care să ateste proprietatea, în timp ce avizele sau anumite acorduri vor fi solicitate în etapa de contractare. După ce va intra în sistem, beneficiarul va primi un avans de 50%, însă la contractare va aduce un contract ferm de credit sau un extras de cont care să ateste că are cofinanţarea asigurată. În actele normative care vor fi emise pe plan naţional se va specifica termenul clar până când beneficiarul va trebui să depună prima cerere de plată, în caz contrar, dacă nu va fi respectat, proiectul va fi reziliat automat. Potrivit reprezentanţilor MADR, România va avea astfel posibilitatea să deschidă pe propria răspundere anumite măsuri din noul PNDR, până în luna martie, când va exista o aprobare neoficială din partea Comisiei Europene. Este vorba de măsurile de investiţii şi cele pentru tinerii fermieri. Reamintim că noul PNDR 2014 – 2020 are alocată o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite României, iar 1,347 miliarde de euro contribuţia naţională. Măsura privind investiţiile în ferme are alocată o sumă totală pentru perioada de programare de 7 ani de 892,32 milioane de euro, inclusiv contribuţia naţionala de 134,35 milioane de euro.

Sursa: www.crisana.ro