⇐Spre Măsura 01

Spre Măsura 04⇒

pndr2

Măsura 02 – Servicii de consiliere 

Această măsură va veni să completeze nevoia de servicii gratuite oferită de sistemul public de consultanță, în special pentru fermele micii și mijlocii, tinerii fermieri, grupurilor de producători și micilor antreprenori din spațiul rural potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții din PNDR 2014-2020, care nu au resursele necesare achiziționării serviciilor private oferite
contracost de către sistemul privat. Serviciile de consultanţă vor fi acordate atât pentru elaborarea planurilor de afaceri cât și pentru implementarea lor, în bune condiții, pe întreaga perioadă de implementare.

Sub-măsura 2.1. Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, micro-întreprinderile și întreprinderile mici din zonele rurale

1. Scopul sprijinului
-accesul micilor fermieri si tinerilor fermieri să-şi elaboreze planul de afaceri și să-și gestioneze implementarea acestuia în vederea dezvoltării exploatației.
-elaborarea planurilor de afaceri pentru înființarea micro- întreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural în activităţi non-agricole.

2. Operațiuni sprijinite 

a) modernizarea exploatațiilor, consolidarea competitivității, integrarea sectorială, inovarea și orientarea spre piață, precum și promovarea antreprenoriatului;

b) îndeplinirea standardelor naționale și comunitare;

c) întocmirea și managementul implementării planului de afaceri, inclusiv tratarea aspectelor legate protecția mediului, pentru: ferme mici; instalarea tinerilor fermieri; înființarea de microintreprinderi și întreprinderi mici non-agricole; înființarea, recunoașterea grupurilor de producători;

d) activitati de consultantă și animare a grupurilor operationale PEI (Parteneriatul European pentru Inovare)

e) activități de consultanță pentru înființarea cooperativelor agricole;

f) activități de consultanță pentru beneficiarii măsurii de mediu și climă precum și
agricultură ecologică

3. Beneficiarii

-Furnizorii de servicii de consiliere, entităţi publice și/sau private înfiinţate conform legislaţiei în vigoare care au competenţe în domeniul acoperit de submăsură;
-Brokeri de inovare (este persoana calificatã pentru efectuarea transferului tehnologic)

4. Cheltueli eligibile

a) Cheltueli cu onorariile prestatorului (inclusiv cazare, masă și transport);
b) Cheltueli privind spaţiile de furnizare a consultanței;
c) Alte cheltueli justificate care sunt legate de serviciile de consultanță sprijinite.

5. Condițiile de eligibilitate minime pentru furnizorii de servicii de consiliere:

-Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
-Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;
-Solicitantul dispune de personal calificat propriu sau cooptat, calificat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute, astfel: are personal permanent suficient absolvent de studii superioare/specialitate în domeniile agricol, economic, alimentar sau de mediu. cel puțin 50% din personalul implicat în proiect a beneficiat de cursuri de formare pentru îmbunătățirea aptitudinilor profesionale în ultimii 5 ani sau deține masterat, doctorat sau rang academic;
-Solicitantul are acces la logistica corespunzătoare activităţii specifice de consiliere;
-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de consiliere;
-Solicitantul nu este în dificultate financiară

6. Sume și rate de sprijin aplicabile

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii nu poate depăși suma maximă eligibilă de 1500 Euro/serviciu de consiliere.

                       Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Măsurii 02consultcateringevenimentsalaleasing