⇐Spre Măsura 16

Spre Măsura 19⇒

pndr2

 

Măsura 17 – Gestionarea riscurilor (detalii măsura 17

Sub‐masura 17.2 Fonduri Mutuale

1. Beneficiari:
Beneficiari direcți: Fonduri mutuale pentru agricultură constituite şi acreditate de către autoritatea competentă înconformitate cu legislația națională.
Beneficiari indirecți: Fermierii activi în sensul definiției art. 9 din Regulamentul nr 1307/2013, care au subscris la fonduri mutuale pentru agricultură, în sensul definiției din prezenta măsura și în conformitate cu legislația națională.

2. Tipul sprijinului:
a. Contribuții financiare acordate fondurilor mutuale pentru compensațiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile sau de manifestarea unei boli a animalelor sau plantelor sau de organisme dăunătoare sau de un incident de mediu;
b. Contribuții financiare pentru cheltuielile administrative aferente creării fondurilor mutuale, allocate într‐un mod degresiv pe o perioadă de maximum trei ani;
c. Contribuții financiare pentru dobânzile aferente împrumuturilor comerciale contractate de fondurile mutuale, cu scopul de a plăti compensații financiare fermierilor în situații de criză.

3. Cheltuieli eligibile:
Cheltuielile eligibile ale fondurilor mutuale finanțate din fonduri publice în conformitate cu reglementările prezentei măsuri sunt grupate în trei categorii:
1. Compensații financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile sau de manifestarea unei boli a animalelor sau plantelor sau de infestare cu dăunători sau un incident de mediu
2. Cheltuielile administrative aferente creării fondurilor mutuale repartizate pe o perioadă de maximum trei ani într‐un mod degresiv
3. Dobânzile plătite pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensații financiare fermierilor în caz de criză.
Nu sunt eligibile cheltuielile legate de reasigurarea fondurilor mutuale, precum nici contribuţiile la capitalul social iniţial al fondurillor.

4. Conditii de eligibilitate:
Condiții privind eligibilitatea Fondurilor Mutuale
‐ Fondurile mutuale trebuie să fie acreditate în conformitate cu legislația națională. În acest sens, MADR și celelalte autorități de reglementare implicate vor asigura conformitatea cadrului legislative național de reglementare a fondurilor mutuale cu reglementările CE în acest domeniu.
‐ Fondurile mutuale trebuie să urmeze o politică transparentă în ceea ce privește plățile vărsate în fond și sumele retrase din acesta;
‐ Fondurile mutuale trebuie să prevadă norme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele datorii realizate;
‐ Fondurile mutuale trebuie să aibă capitalul social inițial format exclusiv din cotizațiile fermierilor înscriși în fond; nu se va face nicio contribuție financiară din fonduri publice la capitalul subscris inițial.
Condiții privind eligibilitatea compensațiilor acordate fermierilor de către fondurile mutuale:

‐ Producerea fenomenului care dă naştere dreptului la plata compensaţiei trebuie recunoscută official de către autoritatea competentă conform legislației naţionale aplicabile;
‐ Beneficiarul compensației trebuie să fie membru al fondului mutual;
‐ Beneficiarul compensației trebuie să fie fermier activ în sensul Regulamentului nr. 1307/2013;
‐ Pierderea producției pentru care se acordă despăgubirea trebuie să fie cauzată de unul din evenimentele stabilite în cadrul măsurii;
‐ Pierderea producției pentru care se acordă despăgubirea trebuie fie de minimum 30% din producţia medie anuală a fermierului în perioada de trei ani imediat anterioară sau într‐o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valoarile minime şi maxime.
‐ Ȋn cazul compensaţiilor acordate pentru boli ale animalelor şi plantelor şi infestarea cu dăunători, fermierul trebuie să fi adoptat măsurile preventive și/sau de reducere a efectelor evenimentului prevăzute de legislația în vigoare.
Sistemul de acordare a despagubirilor stabilit ȋn procedurile fondurilor mutuale va prevedea penalizări ȋn caz de neglijenţă din partea fermierilor.

5. Sprijinul acordat:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va fi de maximum 65% din cheltuielile eligibile.