Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Document supus procesului de negociere cu reprezentanţii Comisiei Europene, ianuarie 2015)

Spre Consultanță Fonduri Europene

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte

În cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Astfel, o cerere de finantare poate include un numar de blocuri, fiecare dintre acestea constituind un „proiect”.  O cerere de finanţare poate cuprinde mai multe proiecte grupate în funcţie de aceeasi rată de cofinanţare a Asociaţiilor de Proprietari. O astfel de cerere de finanţare trebuie să se încadreze în limitele valorii minime de 1.700.000 lei (inclusiv TVA) şi limitele valorii maxime de 46.000.000 lei (inclusiv TVA).

Pentru Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.2 sunt prevăzuţi, în cadrul Programului Operaţional Regional, următorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea şi evaluarea programului:

Indicator de realizare imediată Unitate de măsură Ţinta pentru 2015
Apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice Nr. 46.920
Indicatori de rezultat Unitate de măsură Ţinta pentru 2015
Economia de energie totală după reabilitare termică GWh/an 256
Indicatori de mediu,  urmăriţi la nivel de program, conform Evaluării Strategice de Mediu (pot face subiectul unor revizuiri ulterioare)

 

Alocarea financiară (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă) pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte” pentru perioada 2007-2013 este de 182,40 milioane euro, fiind repartizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare în mod egal.

Astfel, alocarea financiară ce revine fiecărei regiuni este de 22,80 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă).

Contribuţia financiară a solicitantului

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

În cadrul acestui domeniu, sunt eligibile următoarele categorii  de lucrari de reabilitare termica a blocului:

  1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei
  2. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire

Ghidul Solicitantului

 Linie deschisă de depunere proiecte