Rezultatele primei evaluări de impact, realizate cu metoda contrafactuală şi derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, au fost prezentate în cadrul reuniunii de închidere a proiectului ce vizează Domeniul Major de Intervenție 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

euslide3Principalele constatări rezultate în urma evaluării indică faptul că finanțarea prin POR a contribuit la crearea și menținerea locurilor de muncă la nivelul microîntreprinderilor. Astfel, beneficiarii proiectelor finalizate după primul apel de finanțare au creat cu 3 locuri de muncă mai mult comparativ cu firmele care nu au accesat fonduri europene. Rezultatele arată că, în pofida crizei economice, numărul locurilor de muncă înființate în acest mod au fost menținute și după măsurarea rezultatelor, la 4 ani de la finalizarea investițiilor, la un nivel mediu de 2,4 locuri de muncă nou create.

Studiul nu a relevat o legătură directă între finanțarea prin POR și cifra de afaceri, însă a identificat o corelație pozitivă între valoarea grantului și variația ocupării forței de muncă: cu cât finanțarea a fost mai mare, cu atât mai multe noi locuri de muncă au fost create.

Alte analize cuprinse în studiu arată că microîntreprinderile care au avut acces mai mare la finanțare provin din rândul celor care au site-uri web, o situație financiară solidă și care aparțin de sectorul servicii. Totodată, finanțarea prin POR 2007-2013 a asigurat beneficiarilor creșteri la nivelul:
• capacității de exploatare a oportunităților de piață;
• orientării strategice și schimbării domeniului de activitate;
• trecerii de la comercializare la producție;
• calității producției și furnizării de noi servicii.

Acesta este și primul studiu de impact realizat în România pentru un program european la care s-a folosit metoda contrafactuală, metodă recomandată de Comisia Europeană. Metoda presupune compararea, după o anumită metodologie, a microîntreprinderilor care au beneficiat de finanțare prin POR 2007-2013 cu cele care nu au accesat astfel de fonduri europene (non-beneficiari).

Până la 31 iulie 2015, alte 7 evaluări de impact pentru domenii majore de intervenție ale POR 2007-2013 urmează să fie realizate, studiile fiind elaborate de către consultanți independenți.

Notă:
Stadiul DMI 4.3 la data de 31 octombrie 2014:
– sume alocate prin POR – 266, 27 milioane euro
– proiecte finalizate – 1576
– locuri de muncă nou create – 7200
– țintă POR privind locurile de muncă – 3000

Sursa: inforegio.ro