Obiectivul nostru principal constă în dezvoltarea mediului de afaceri pe plan local prin implementarea, promovarea și dezvoltarea unor idei de afaceri care sa contribuie în mod substanțial la creșterea economiei locale asigurând noi locuri de muncă și un nivel de trai mai bun pentru populația locală și nu numai. Este demonstrat  (și noi românii ar trebui sa știm cel mai bine dacă am fi învățat din greșelile pe care le-am făcut ) ca este foarte greu sa dezvolți o afacere  și, dacă reușești, e dificil ca ea să devină sustenabilă dacă puterea financiară locală este foarte scăzută. Așadar, modul cel mai sigur de a dezvolta afaceri profitabila este prin unire și prin ajutor reciproc. iar prin colaborarea cu autoritățile locale, atragerea de investitori, crearea unor planuri de afaceri viabile putem aduce un plus în bunăstarea in Romania si Uniunea Europeana.

Parteneriatele de tip asociație si cooperative sunt deasemeni un factor important în creșterea competitivității beneficiind totodată de o mai ușoară pătrundere pe piețe atât naționale cât și internaționale, un cost redus la achiziții de bunuri și servicii, o mai mare putere de negociere.

 O definiție pe care o putem da asocierii între două sau mai multe companii, IMM-uri etc ar fi  “orice tip de parteneriat, formalizat sau nu, între două sau mai multe companii sau organizații care, împreună, vor să atingă un scop stabilit anterior cu precizie”.

Marile categorii de cooperare sunt: generală, comercială, tehnică, financiară. Pentru IMM-uri, cooperarea oferă o mulțime de avantaje. În multe cazuri, este singura lor modalitate de a avea acces la o piața la nivel național și chiar internațional. Crearea unui parteneriat cu o firmă din alt oraș sau dintr-un alt stat membru UE le-ar putea ajuta să obțină informatiile principale privind acea piață, să gasească noi clienți pentru produsele lor pe o piață nouă, le poate facilita accesul la noile tehnologii, o nouă capacitate de producție precum și accesul la noile mijloace financiare.

Obiectivul parteneriatelor va fi mereu acela de a crea, într-un mod sau altul, valori noi pentru toți partenerii implicați.

Tipuri de cooperare comercială

  – Fuzionare: două companii fuzionează pentru a deveni un grup mai mare care va dispune de mai multe mijloace decât cele doua firme separat. Compania nouă va avea astfel o piață de acțiuni mai mare, mai puține costuri relative și de asemenea mai multe expertize disponibile. Fuziunea este o afacere delicată si consumatoare de timp. Ea presupune multă pregatire si consiliere juridică.

– Absorbirea: o companie preia toate acțiunile unei alte companii. Pentru  firma care cumpără, beneficiul va fi acela ca dobândește, într-un timp scurt o poziție strategică puternică pe o piață (nouă), în timp ce compania care își vinde acțiunile va avea posibilitatea să profite de puterea și securitatea oferite de către partenerul cumpărător.

– Joint-venture: două sau mai multe companii se unesc pentru a crea o nouă companie în care colaboreză strâns pe o anumită activitate sau proiect. Acest tip de cooperare beneficiază de o stuctură legală foarte bine definită, este o modalitate foarte bună pentru a organiza diferite proiecte care să nu aibă obiective urmărite doar de catre unul dintre parteneri si de asemenea face ca riscurile să se împartă la toți participanții la proiect. În cele mai multe cazuri totuși este implicată o investiție mare din partea tuturor partenerilor

– Deținătorul de franciza: Deținătorul de franciză și-a câștigat dreptul de a vinde un anumit bun într-o anumită regiune. El cumpără bunuri de la producator sau de la importator și le revinde în regiunea respectivă. Venitul lui este diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vanzare al bunurilor.

– Agentul: Agentul nu cumpară bunurile; ele rămân în proprietatea primului. El va gasi clienți pentru proprietar și îi va transmite acestuia toate ordinele obținute. În anumite cazuri i se va putea permite să încheie contracte pentru și în numele proprietarului.

– Achiziționarea colectivă: IMM-urile (majoritatea dintr-o țară sau regiune) se unesc pentru a cumpara bunuri împreună, în cele mai multe cazuri pe o piață străină sau transnațională. Avantajele sunt ca împreună pot fi negociate prețuri și condiții mai bune precum și că in multe cazuri costurile de transport pot fi imparțite.

– Achiziționare prin ofertă (licitație): O combinație sau „cluster” al unor IMM-uri cu activități similare sau complementare pot veni la licitația unor bunuri la care un singur IMM nu ar avea capacitatea sau competența să îndeplinească toate cerințele.

Tipuri de cooperare în producția tehnică (tehnologică)

  – Aprovizionare/subcontractare: Unei companii i se incredințează îndeplinirea unei anumite sarcini, constând în furnizarea anumitor bunuri sau servicii pentru asta, ea fiind numită de o altă companie, de exemplu firma A produce o anumita parte din produsul companiei B sau furnizează service post-vanzare.

– Transfer tehnologic: În multe dintre sectoarele industriale cu o tehnologie înaltă inovativă, IMM-urile joacă rolul principal. Transferul tehnologic, în care firma pune la dispoziția unei alte companii know-how sau tehnologie specializată, de exemplu acorduri de licență, implica din ce in ce mai multe IMM-uri.

Tipuri de cooperare financiară

– Participațiune: O companie cumpără o parte din acțiunile altei companii. Scopul este, în cele mai multe cazuri, de a fi capabil sa folosească know-how-ul sau mijloacele de competența ale firmei vânzătoare. Participațiunea poate fi într-un singur sens sau reciprocă. În al doilea caz partenerii își vor putea astfel confirma aderarea lor la parteneriat si încredere, și în anumite cazuri fiecare se va putea proteja față de o posibilă absorție din partea celuilalt.

– Furnizare de capital de risc: Una sau mai multe companii poate investi într-o companie mai mică (sau mai tânără) care are potențial de dezvoltare.