Noul pachet privind Politica Agricola Comuna in perioada 2014-2020 mentine cei doi piloni, Pilonul I – „Plati directe” si Pilonul II –„Dezvoltare rurala”, dar sporeste legaturile dintre ei, oferind astfel o abordare mai cuprinzatoare si mai integrata a masurilor de sprijin specifice respectivei politici. Pachetul introduce, in particular, o noua arhitectura pentru platile directe, care este mai bine orientata, mai echitabila si mai ecologica, precum si un mecanism de siguranta imbunatatit si o dezvoltare rurala consolidata.

Mecanismele de sprijin direct fac trecerea de la “decuplarea completa” la “orientare”. landscapeSistemul din 2013, de decuplare a ajutoarelor agricole si de acordare a unui sprijin general pentru venit, se va transforma, in noua perioada de programare, intr-un sistem in care fiecare componenta este legata de obiective sau functii specifice. In acest fel, perioadele de referinta istorice nu vor mai juca un rol semnificativ.

Platile unice vor fi inlocuite cu un sistem de plati multiple, constituit din sapte componente:

  1. o plata de baza pe hectar, al carei nivel urmeaza sa fie armonizat in functie de criteriile economice sau administrative nationale sau regionale si supus unui proces de convergenta;
  2. o componenta „de ecologizare”, in calitate de sprijin suplimentar, pentru a compensa costurile furnizarii de bunuri publice ecologice neremunerate de piata;
  3. o plata suplimentara timp de cinci ani catre tinerii fermieri;
  4. o plata redistributiva, prin intermediul careia fermierilor li se poate acorda un ajutor suplimentar pentru primele hectare;
  5. un sprijin suplimentar pentru venit in zonele care se confrunta cu anumite constrangeri naturale;
  6. un ajutor cuplat cu productia acordat anumitor sectoare agricole sau tipuri de activitati agricole, din motive economice si/ sau sociale;
  7. o schema simplificata destinata micilor fermieri, cu plati de pana la 1 250 de euro.

Primele trei componente sunt obligatorii pentru statele membre, iar ultimele patru, optionale.

Statele membre urmeaza sa aloce 30 % din pachetul lor financiar national de plati directe componentei „de ecologizare”. Celelalte 70 de procente vor fi alocate componentei „plata de baza”, dupa deducerea tuturor sumelor alocate rezervelor nationale de drepturi (obligatorii pana la 3% din pachetele nationale), platilor complementare redistributive (pana la 30%), platilor in favoarea tinerilor fermieri (obligatorii pana la 2%), zonelor defavorizate (pana la 5%) sau platilor cuplate cu productia (pana la 15%).

Noile plati de baza pe hectar sunt rezervate exclusiv fermierilor activi, pe baza unei „liste negative”, care urmeaza sa fie stabilita de fiecare stat.

Optiunile Romaniei privind aplicarea Pilonului I – „Plati directe”:

Sursa: gazetadeagricultura.info