Prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi sau conducători unici ai unei exploataţii agricole.

15-dintre-subventii-vor-fi-dedicate-exclusiv-micilor-fermieri-3287În procesul de instalare, tânărul fermier trebuie să aibă în vedere următorii paşi:

Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației.

Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploatației.

Intervenția prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii, care au caracter informative. Ghidul solicitantului va fi publicat după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2014-2020.

Gradul de îmbătrânire al forţei de muncă în sector, cât şi declinul demografic înregistrat în spaţiul rural, arată nevoia creşterii interesului tinerilor pentru zonele rurale, iar în contextual nevoii de creştere a performanţei exploataţiilor agricole, sunt necesare valori ale sprijinului suficiente încât să stimuleze tinerii pentru accesarea sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se urmăreşte încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Beneficiarii sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

Costuri eligibile:

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Criterii de eligibilitate aplicabile tuturor beneficiarilor sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

Astfel, fie tânărul fermier trebuie să ajungă la nivelul minim de calificare, care impune efectuarea a 360 de ore de cursuri specifice, conform celor stipulate în OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specific, fie dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Perioada de grație în care tânărul fermier dobândeşte competențele profesionale adecvate este de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Principii de evaluare a proiectelor:

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

Valoarea fondurilor europene nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil este acordat pe o perioadă de 5 ani, cea de-a doua tranşă de plată acordându-se sub condiţia îndeplinirii corecte a planului de afaceri, de până la acel moment, după maximum trei ani de la contractare. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:

  1. 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
  2. 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă, de până la acel moment, a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri pe primii trei ani, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele nerealizate.

Pragul inferior și superior care permite unei exploatații agricole să acceseze sprijin prin această submăsură este cuprins între 12.000 SO (valoare producţie standard) și 50.000 SO.

Conținutul planului de afaceri – elemente minime:

Sursa: stiriagricole.ro