index Ibdimv.com vă prezintă Fisele masurilor PNDR 2014-2020 versiunea martie cu precizarea ca România va primi, până la mijlocul lunii aprilie, scrisoarea de conformitate de la Comisia Europeană pentru deschiderea PNDR 2014-2020, iar până la începutul lunii mai autoritățile vor putea lansa toate măsurile din program, conform declaratiilor ministrului agiculturii Daniel Constantin.

Măsura-01-Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare

Măsura-02-Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatațiilor agricole și servicii de înlocuire în cadrul exploatației

Masura-04-Investitii_in_active_fizice

Masura-06-Dezvoltarea_exploatatiilor_si_a_intreprinderilor

Masura-07-Servicii_de_baza_si_reinnoirea_satelor_in_zonele_rurale

Masura-08-Investitii_in_dezvoltarea_zonelor_forestiere_si_ameliorarea_viabilitatii_padurilor

Masura-09-Sprijin_pentru_infiintarea_grupurilor_de_producatori

Masura-10-Agro-mediu_si_clima

Masura-11-Agricultura_ecologica

Masura-13-Plati_zone_cu_constrangeri_naturale

Masura-15-Servicii_de_silvo-mediu_servicii_climatice_ai_conservarea_padurilor

Masura-16-Cooperarea

Masura-17-Gestionarea_riscurilor

Masura-19-Dezvoltarea_locala_LEADER