Marius-Drăghici Gheboianu deține în arendă o suprafață considerabilă de teren, iar, pentru a o lucra eficient şi profitabil, a accesat fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea de utilaje agricole moderne.r2b0

Astfel, în mai 2014, după semnarea contractului de finanțare, au fost începute procedurile de achiziție şi a fost selectat furnizorul de utilaje. Modernizarea exploatației agricole deținute de beneficiar a fost obiectivul specific al proiectului, în conformitate cu tematica mai largă privind creşterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producție şi îndeplinirea standardelor naționale şi comunitare. Bugetul total al proiectului implementat cu fonduri europene nerambursabile a fost de 201.400 de euro, din care finanțarea nerambursabilă s-a ridicat la 80.560 de euro, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Achiziționarea unor utilaje moderne de prelucrare a solului a  condus la modernizarea bazei tehnico-materiale a întreprinderii, la creşterea productivității muncii şi efectuarea lucrărilor agricole într-un timp mai scurt. De asemenea, prin achiziția acestor utilaje s-a urmărit diversificarea producției în funcție de cerințele pieței, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii.

Investiția a constat în cumpărarea unei combine de recoltat, a unui culegător de porumb, a unei semănători şi a unui disc scurt.

Utilajele achiziționate au crescut eficiența lucrărilor în fermă și au diminuat pierderile rezultate din exploatare, conducând la scăderea costurilor de producție şi, implicit, la creşterea veniturilor. Totodată, s-a extins activitatea, acoperindu-se într-un timp mai scurt suprafețe mai mari de teren, obținându-se producții mai bune la hectar şi valorificându-se mai bine potențialul zonei.

În noiembrie 2014, în fermă lucrau zece angajați. Proiectul nu a avut ca obiectiv suplimentarea de personal, ci doar menținerea locurilor de muncă existente, angajații beneficiind de pe urma investiției, prin faptul că li s-au îmbunătățit considerabil condițiile de lucru

Sursa: stiriagricole.ro