Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează în consultare publică documentele necesare pentru lansarea a trei apeluri, care vor sprijini și românii din diaspora.

imgggg2„Sunt milioane de români care trăiesc în afara graniţelor ţării. Mulţi au devenit cetăţeni ai altor state, însă naţionalitatea va rămâne pentru totdeauna parte a identităţii lor. Vor rămâne români pentru tot restul vieţii, iar statul român are obligaţia legală şi morală să guverneze şi în numele lor. Pe cale de consecinţă, fondurile europene de care beneficiază România sunt destinate inclusiv românilor din diaspora. Vom lansa, astfel, trei apeluri prin care dorim să se le oferim sprijin românilor care muncesc în afara ţării, pe trei căi distincte. Odată, prin cursuri de formare profesională continuă care au menirea să îi ajute să se adapteze, mai repede şi mai bine, specificităţilor culturii şi economiei statelor de rezidenţă. Apoi, îi vom sprijini financiar pe românii care vor să se lanseze în antreprenoriat, în afara ţării. Şi nu îi uităm nici pe care şi-au lăsat aici familiile. Am gândit un program de tipul „şcoală după şcoală” pentru copii şcolari şi preşcolari care au cel puţin un părinte plecat în străinătate”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Ghidurile supuse consultării publice au fost elaborate în colaborare cu Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

În cadrul viitorului apel „Formare profesională continuă pentru angajați”, va fi acordat sprijin pentru participarea la cursuri de formare profesională continuă în vederea obţinerii unei calificări sau pentru creşterea nivelului de calificare, inclusiv asigurarea costurilor de transport, hrană pe durata desfăşurării formării, dar şi stimulente menite să îmbunătăţească participarea eficientă a acestora.

Prin intermediul apelului „Români antreprenori în Europa” vor fi finanţate proiecte care vor sprijini activităţi de asistenţă pentru ca românii care trăiesc în afara ţării să înceapă o afacere pe cont propriu.

În acelaşi timp, în cadrul apelului „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” vor fi sprijinite, în primul rând, activităţi de tipul „şcoală după şcoală” (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice etc.), dar şi furnizarea de programe flexibile de educaţie de tip „a doua şansă”, care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru cei care părăsesc timpuriu sau abandonează şcoala. Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate trebuie să reprezinte minimum 50% din totalul grupului țintă asumat la nivel de proiect.

Documentele menţionate sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene:

Schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Formare profesională continuă pentru angajați”, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 „Acces și participare la FPC” în cadrul POS DRU;
Schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Români antreprenori în Europa”, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” în cadrul POS DRU;
Schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” în cadrul POS DRU;
Schița schemei de ajutor de minimis asociată Ghidului Solicitantului Condiții Specifice Domeniul Major de Intervenţie 3.1 POS DRU.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene